kontakt

Sekretariat

tel. 58 521 34 00
ziaja@ziaja.com

fax 58 521 35 00

Ziaja Ltd Zakład Produkcji
Leków sp z o.o.
ul Jesienna 9, 80-298 Gdańsk
ziaja@ziaja.com

NIP 584-020-11-86
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000021573
Kapitał zakładowy: 1 000 000 PLN

Dział Marketingu

marketing@ziaja.com

Dział Eksportu

export@ziaja.com