krzemionki koloidalne

Substancje ścierające stosowane w pastach do zębów o skutecznych własnościach myjąco-czyszczących. Wykazują wysoką kompatybilność z innymi składnikami past do zębów, szczególnie z fluorkiem sodu.

wstecz