polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie podstawowych informacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników użytkowników serwisu internetowego ziaja.com.

 

Serwis internetowy ziaja.com (dalej: Serwis) jest prowadzony przez Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jesiennej 9 (80 – 298 Gdańsk), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021573, NIP 584 020 11 86, REGON 008102970, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

 

Dane osobowe przekazane przez użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzane są przez Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jesiennej 9 (80 – 298 Gdańsk), która jest administratorem przekazanych danych osobowych w rozumieniu:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

 

W związku z korzystaniem z Serwisu w przypadku zamiaru dokonania zapisu do newslettera wymagane jest podanie przez użytkownika danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) od Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk), w celu przesłania tzw. newslettera.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymania newslettera lub korzystania z usług i wybranych funkcjonalności Serwisu.

 

Dane osobowe, w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej, przekazane przez użytkowników Serwisu w procesie zapisu w celu otrzymywania informacji handlowych, przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz po wyrażeniu przez użytkownika odrębnej zgody - w celach marketingowych.

 

Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponadto użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO).

 

Dane osobowe przekazane przez użytkownika Serwisu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 ppkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

 

Dane osobowe użytkownika Serwisu będą przechowywane do czasu odwołania przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 

Podczas wizyty w Serwisie system wykorzystywany przez administratora automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. Oprócz adresu IP system pobiera dane z plików cookies.

Pliki cookies są to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe) zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (tj. komputera, smartfonu, tabletu) m.in. w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności
Serwisu. Dzięki tym plikom możliwe jest również zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia jego rozwój w przyszłości. Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia i nie są w żaden sposób szkodliwe tak dla urządzenia jak i dla zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies są możliwe do usunięcia oraz do zablokowania zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej.

 

Pliki cookies zapisywane przez system administratora dzielą się na:


Sesyjne – w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z
Serwisu. Brak możliwości zapisania cookies sesyjnych nie wpływa na zmianę funkcjonalności Serwisu ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów. Plik cookies jest usuwany z pamięci podręcznej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie (po opuszczeniu strony Serwisu lub zamknięcia przeglądarki).


Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w
Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę Serwisu – są to m.in. pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)


Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie
Serwisu. Czas przechowywania cookies jest wskazany pod ww. linkiem.


Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:


• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Stałe – przechowywane na urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia z urządzenia.

 

Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.


Administrator dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa majce na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług zaopatrujących Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń w postaci wysyłki newslettera oraz zarządzanie organizacją Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym oraz firmom reklamowym) w celu prawidłowej realizacji tych świadczeń;

 

Kontakt z administratorem możliwy jest:

za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie korespondencji na adres: ziaja@ziaja.com

telefonicznie pod nr telefonu:58 5213400. lub

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-283 Gdańsk

Użytkownikom będą przekazywane zamówione informacje: newsletter, informacje prasowe, informacje handlowe oraz odpowiedzi na pytania za wyłączną zgodą użytkowników.


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej
Serwisu.