SUPERPRODUKT 2007 Świat Kobiety

SUPERPRODUKT 2007 Świat Kobiety

SUPERPRODUKT 2007 Elternmagazin "Mam Dziecko"

SUPERPRODUKT 2007 Magazin "Świat Kobiety"

SUPERPRODUKT 2007 Magazin "Świat Kobiety"

Mecenas Kultury Sopotu 2007 nagroda przyznana przez Prezydenta Miasta Sopotu

SUPERPRODUKT 2007 przyznana przez magazyn dla rodziców "Mam dziecko"

Złoty Brzuszek 2008 czytelnicy miesięcznika "M jak mama"