MAŚĆ NAGIETKOWA ZIAJA

Calendulae anthodium extractum
70 %, maść

 
Opakowanie: 20 g
 
Wskazania do stosowania
Maść nagietkową Ziaja stosuje się tradycyjnie zewnętrznie w objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry oraz pomocniczo w leczeniu drobnych zranień (otarć naskórka).
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
 
Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania maści jest nadwrażliwość na rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae).
 
Podmiot odpowiedzialny
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o., ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk
 
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 
 
  • 20 g
  • produkty lecznicze bez recepty
zobacz szczegółową ulotkę

 

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta
 
Maść nagietkowa Ziaja
70% maść
Calendulae anthodium extractum
 
 
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.
-          Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-          Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
-        Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
-          Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
 
Spis treści ulotki
1.       Co to jest lek Maść nagietkowa Ziaja i w jakim celu się go stosuje
2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa Ziaja
3.       Jak stosować lek Maść nagietkowa Ziaja
4.       Możliwe działania niepożądane
5.       Jak przechowywać lek Maść nagietkowa Ziaja
6.       Zawartość opakowania i inne informacje
 
 
1.       Co to jest lek Maść nagietkowa Ziaja i w jakim celu się go stosuje
 
Maść nagietkową Ziaja stosuje się zewnętrznie w objawowym leczeniu łagodnych stanów zapalnych skóry oraz pomocniczo w leczeniu drobnych zranień.
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
 
2.       Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść nagietkowa Ziaja
 
Kiedy nie stosować leku Maść nagietkowa Ziaja:
-          jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).
 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy unikać kontaktu z oczami.
 
Dzieci
Brak dostępnych danych. Maść nagietkową Ziaja można stosować u dzieci po konsultacji z lekarzem.
 
Inne leki i Maść nagietkowa Ziaja
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
 
Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.
 
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych.
 
3.       Jak stosować lek Maść nagietkowa Ziaja
 
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, 2-3 razy dziennie nanieść cienką warstwę maści na zmienione chorobowo miejsca na skórze.
 
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść nagietkowa Ziaja
Brak danych o objawach przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce to należy się skontaktować z lekarzem.
 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
 
4.       Możliwe działania niepożądane
 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne.
 
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 
 
5.       Jak przechowywać lek Maść nagietkowa Ziaja
 
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.
 
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
 
 
6.       Zawartość opakowania i inne informacje
 
Co zawiera lek Maść nagietkowa Ziaja
 
-            Substancją czynną leku jest wyciąg z nagietka. 1 g maści zawiera 700 mg wyciągu z nagietka (Calendulae anthodium extractum) (0,09 : 1). Ekstrahent: olej parafinowy.
-            Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina stała.
 
Jak wygląda lek Maść nagietkowa Ziaja i co zawiera opakowanie
 
Lek Maść nagietkowa Ziaja to półstała, przeświecająca maść o miękkiej konsystencji oraz żółtawo-pomarańczowej barwie.
 
Opakowanie: tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową zawierająca 20 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
 
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9
tel. +48 (58) 521 34 00
 
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015.01.13